NACE és una prova prenatal no invasiva, evita amniocentesi innecessàries, es realitza integrament a Espanya i tenim els resultats en 3 dies. Amb una simple anàlisi de sang detecta la presència d’anomalies dels cromosomes 21, 18 i 13 (síndrome de Down, Edwards i Patau) i les anomalies més comunes generades pels cromosomes sexuals (X i Y), amb una fiabilitat de l’99, 7%.

NACE ® Ampliado incorpora la detecció de trisonomía per als cromosomes 9 i 16, relacionats amb avortaments espontanis del primer trimestre, i identifica sis microdelecions relacionades amb síndromes genètiques importants.

Indicacions

Indicacions NACE

    • Dones que volen descartar les alteracions cromosòmiques més freqüents.
    • Dones amb risc elevat d’anomalies cromosòmiques després cribratge del primer trimestre (analítica hormonal i ecogràfica).
    • En embarassos anteriors amb síndrome de Down.
    • Dones en les que s’ha detectat alteracions sospitoses en les ecografies.

Vols més informació ?

Des IMF Reproducció Assistida estarem encantats de resoldret qualsevol tipus de dubte, per què no proves?

Envíanos un mensaje