¿Qué es el Embryoscope?

És un incubador d’última generació, que ens permet observar l’evolució de l’embrió des del moment de la fecundació, fins al de la transferència a l’úter de la pacient, aquesta tècnica no invasiva, permet una millora substancial dels resultats d’implantació embrionària i per tant un augment de la taxa d’embarassos.

Augmenta les taxes d’embaràs

Amb aquesta tecnologia s’evita treure a l’embrió del incubador, la qual cosa augmenta les possibilitats d’embaràs al no haver de manipular-ho. L´Embryoscope millora sensiblement les condicions de cultiu i els mètodes de selecció embrionària convencionals. Els embrions que compleixen determinats temps de divisió i uns canvis morfològics adequats tenen entre un 10 i un 15% més de probabilitats d’implantació.

Elements de millora enfront dels incubadores convencionals.
  • Redueix la manipulació del pre-embrió
  • Millora les condicions de cultiu
  • Millora la selecció embrionària
  • Permet gravar imatges i video seqüencials des dels inicis biològics del futur bebè.
  • Augmenta i millora la informació sobre l’embrió als futurs pares.
Pioners a Europa en la seva utilització i l’estudi dels seus resultats

Des de l’any 2011 IMF compta amb aquest innovador incubador. Els resultats dels estudis que estem realitzant, ens estan reportant informació excepcional sobre el desenvolupament de l’embrió, i permet als nostres especialistes realitzar la selecció embrionària amb majors expectatives d’èxit i avançar en un estudi més profund del desenvolupament embrionari.