Quan es realitzen tractaments de reproducció assistida, la selecció d’aquells espermatozoides de major potencial és determinant per a aconseguir l’embaràs.

La tècnica columna d’anexina, també anomenada MACS (Magnetic Activated Cell Sorting), és un nou mètode eficient i no invasiu que suposa una nova evolució a la selecció espermàtica en reproducció assistida, ja que ens permet realitzar tractaments de reproducció amb mostres de espermatozoides àltament purificades i amb baixa fragmentació del seu ADN.

D’aquesta manera aconseguim unes taxes d’embaràs i embaràs evolutiu més altes, perquè es redueixen els possibles problemes de fecundació i augmenten les possibilitats d’obtenir embrions de millor qualitat.

L’aplicació de la tècnica de la columna d’anexina està indicada en pacients amb:
  • Percentatge augmentat d’espermatozoides amb l’ADN fragmentat
  • FISH alterat
  • Baixa taxa de fecundació embrionària
  • Baixa qualitat embrionària
  • Esterilitat d’origen desconegut
  • Ús de mostres congelades
  • Factor seminal greu
  • Pacients que han realitzat tractaments de quimioteràpia o radioteràpia
  • Quan es consideri idòni, segons l’historial propi de la parella