Es caracteritza per 3 tipus d’alteracions:
  • Ecográfiques. Per ultrasons, el SOP es caracteritza per uns ovaris amb múltiples i petits quists.
  • Clíniques. Irregularitats menstruals, sent el més freqüent regles molt espaiades, de fins a mesos, arribant a l’amenorrea (absència de regles). Amb freqüència es presenta a més pell grassa, acne, i excés de borrissol corporal. El 50% dels casos pateixen sobrepès.
  • Hormonals. Des del punt de vista hormonal es caracteritza per un excés d’andrògens (hormones d’acció masculinitzant).

(hormones d’acció masculinitzant).

La Síndrome d’Ovaris Poliquístics és una alteració hormonal i metabòlica produïda per una hiperandrogenemia (excés d’hormones masculines). És la raó més freqüent d’alteracions ovulatories, amb una prevalença del 10% en les dones en edat reproductiva, podent tenir manifestacions en etapes prèvies a la pubertat. I és una de les causes més comunes d’esterilitat en la dona.

El SOP es produeix, en general, quan una hormona anomenada LH o els nivells d’insulina estan molt elevats sense ser diabètica, com a conseqüència els teus ovaris produeixen un excés de testosterona.

No sempre es presenta el quadre amb totes les seves manifestacions, per al diagnòstic és suficient amb que es donin 2 dels tres tipus d’alteracions.

El tractament en ocasions és simple i n’hi ha prou amb modificar els hàbits i la manera de vida. Pèrdues de tan sol un 5-10% de la massa corporal de vegades són suficients perquè es reinstaure l’ovulació. En altres ocasions, és necessari la prescripció de fàrmacs com la Metformina (sensibilitzador de la insulina), o inductors de l’ovulació com el Clomifeno, inhibidors d´aromatasa o les gonadotropines.

Si la pacient no desitja quedar embarassada, es prescriuran fàrmacs que millorin la sensibilitat a la insulina, anticonceptius orals i antiandrógens sols o combinats per solucionar els problemes cosmètics, sobretot l’acne i l’excés de borrissol.