¿Quina és la diferència entre esterilitat i infertilitat?

En sentit estricte, les definicions admeses actualment són:

  • Esterilitat primària: quan la parella després d’un any de relacions sense control anticonceptius no ha aconseguit un embaràs.
  • Esterilitat secundària: quan la parella, després de la consecució del primer fill, no aconsegueix una nova gestació després d’1 any.
  • Infertilitat primària: quan la parella aconsegueix una gestació però no arriba a terme amb un nounat.
  • Infertilitat secundària: quan la parella, després d’un embaràs i part, no aconsegueix una nova gestació a terme amb nounat.

¿Haig d'acudir a un centre especialitat o puc esperar a quedar embarassada pels meus propis mitjans?

Si desitja quedar embarassada i no ho aconsegueix després de portar més d’1 any intentant-ho, o 6 mesos si són majors de 35 anys, ha d’acudir a un especialista en medicina de la reproducció.

Creiem que l’edat és determinant, si és vostè jove pot dilatar-ho més temps, però si és major de 35 anys, no convé esperar molt, ha de saber que a partir d’aquesta edat la fertilitat comença un clar descens.

¿És molt freqüent tenir problemes d'esterilitat?

Aproximadament el 20% de les parelles en edat reproductiva presenten problemes d’esterilitat. A Espanya unes 800.000 parelles pateixen problemes de fertilitat.

¿La infertilitat és un problema de la dona o de l'home?

A IMF, considerem que els problemes d’esterilitat són un problema de la parella, i és fonamental que tant l’home com la dona s’impliquin per igual en totes les etapes del diagnòstic i del tractament. De qualsevol manera, els estudis mèdics observen que la causa de l’esterilitat és atribuïda a la dona en el 50% dels casos i a l’home en el 40%, encara que en molts d’aquests casos les causes són mixtes, és a dir atribuïble a tots dos.

En el restant 10% dels casos, s’afirma que l’esterilitat és d’origen desconegut, encara després de realitzar totes les proves diagnòstiques.

¿La FIV i l'estimulació ovàrica poden danyar els meus ovaris?

No existeix cap evidència contrastada que els ovaris disminueixin la seva reserva fol·licular o puguin ser danyats per aquestes tècniques.

¿Què és una clínica de reproducció assistida?

És un centre mèdic altament especialitzat en mètodes de diagnòstic i tractament de problemes d’esterilitat. Està format per modernes instal·lacions i personal altament qualificat per realitzar les avançades Tècniques de Reproducció Humana Assistida.

És preferible acudir a ginecòlegs especialistes en reproducció, perquè en l’estudi de l’esterilitat s’inclouen proves que no es realitzen en les exploracions ginecológiques habituals.

¿Els resultats dels estudis poden confirmar la fertilitat de la pareja?

En general, els estudis mai poden assegurar la fertilitat o infertilitat de la dona o de l’home, ja que cap prova té un valor absolut. Però ens donen una aproximació molt precisa i real de la possibilitat que un embaràs es produeixi.

Tan sol l’absència total d’espermatozoides, o l’absència o obstrucció fefaent de les trompes ens permeten afirmar de forma absoluta la infertilitat.

¿Existeix llista d'espera? ¿En quant temps podria realitzar-me aquestes tècniques?

La llista d’espera actual és d’uns 8-10 dies per a la primera consulta. Si el diagnòstic és clar, pot començar immediatament els tractaments. De qualsevol manera pot programar la realització d’aquests tractaments per al mes que millor li convingui (consulti amb les infermeres aquest apartat).

Si és vostè una receptora d’òvuls, la llista d’espera del nostre programa de donació d’òvuls és de 2-3 mesos.

¿Quins són les possibilitats d'embaràs?

Les possibilitats de fecundació i embaràs varien depenent les condicions de cada parella, edat, qualitat dels gàmetes, etc. En aquest moment gràcies a l’evolució de les tècniques de reproducció assistida se solucionen el 87% dels casos que tractem en IMF.

Per orientar-se pot consultar els nostres resultats.

Els meus cicles i ovulacions no són regulars...

Una causa freqüent d’esterilitat són les alteracions d’ovulació…En dones amb cicles regulars (cada 28–30 dies), l’ovulació es produeix a meitat del cicle, aproximadament el dia 12-14 del cicle; però si per contra, els intervals entre menstruació són llargs, més enllà de 35 dies, possiblement, o no es produeix l’ovulació en algun cicle, o aquesta ocorre després de 20-25 dies des de la regla.

La solució a aquest problema, és l’estimulació de l’ovulació amb medicaments, sempre sota un estricte control ecogràfic, i si no hi ha cap altre problema afegit a aquesta causa, es pot simplement programar relacions sexuals quan l’ecografia indica que s’està prop de l´ovulació.

Tinc les trompes obstrüides...

Les trompes de Fal·lopi són el lloc de trobada de l’òvul i l’espermatozoide, per la qual cosa si tant la trompa esquerra com la dreta estan obstruïdes és gairebé impossible que es produeixi un embaràs espontani. Fa temps la solució era la recanalització quirúrgica de les trompes, però actualment és molt més eficaç la fecundació in vitro (FIV).

M'han diagnosticat endometriosi

L´endometriosi és una malaltia la causa de la qual és desconeguda; es tracta de teixit endometrial (que és un teixit que hi ha dins de l’úter) localitzat fora de l’úter. No se sap amb certesa com arriba aquest teixit fora de l’úter. Aquest endometri es pot localitzar en llocs diferents de la cavitat pèlvica De vegades s’opera i altres vegades és més prudent no operar depenent de la localització i extensió de l´endometriosi.

La qualitat del meu semen és baixa...

Les proves diagnòstiques, (seminograma, test de supervivència espermàtica, bioquímica o cultiu de semen) ens aporten informació sobre la qualitat del seu semen i la capacitat per fecundar del mateix. Aquestes dades, juntament amb els resultats de l’exploració ginecológica de la dona permeten al ginecòleg orientar-los sobre que tècnica de reproducció assistida (Inseminació Artificial, Fecundació In vitro i Microinjecció Espermàtica), és més adequada si escau.

La dona que té endometriosi, pot tenir més dificultat a quedar-se embarassada

Al voltant del 30 – 40 % de les dones amb endometriosi té problemes de fertilitat. No se sap del tot el perquè de la infertilitat, encara que es creu que l´endometriosi desencadena un ambient hostil per a la implantació de l’embrió, a més d’en ocasions originar problemes mecànics com les adherències i les obstruccions de les trompes. Algunes dones amb endometriosi necessitaran un tractament de fertilitat per poder quedar-se embarassades.

Em van practicar una vasectomia o una lligadura de trompes però ara vull ser pare o mare...

No és estrany que un home o una dona, que al seu moment van decidir recórrer a la cirurgia com a mètode anticonceptiu ara vulguin tenir un fill. En aquests casos les Tècniques de Reproducció Assistida sorgeixen com una opció eficaç i ràpida enfront de la no sempre possible cirurgia reparadora. Les parelles en aquesta situació, cada vegada més opten per recórrer a la Fecundació In vitro o a la Microinjecció Espermàtica. L’elecció d’una o una altra tècnica, depèn de si la parella presenta algun altre problema de fertilitat, el qual serà diagnosticat en les proves prèvies al tractament

En el cas de l’home al que se li va practicar la vasectomia, és necessari que prèviament se sotmeti a una petita intervenció quirúrgica coneguda com TESA, que és una biòpsia testicular amb la qual es pretén comprovar si segueixen existint (com ocorre en la immensa majoria dels casos) espermatozoides en el testicle. Si existeixen, es congelen para quan s’iniciï el cicle de FIV, amb el que la biòpsia només és necessària una sola vegada.

El procediment és senzill, es realitza amb anestèsia local i analgèsia, no requereix hospitalització i el pacient pot incorporar-se habitualment al treball l’endemà a la intervenció.

Vull ser mare soltera...

En la legislació espanyola sobre Tècniques de Reproducció Assistida, es contempla com un dret la possibilitat que qualsevol dona sense parella masculina pugui recórrer a aquestes tècniques per ser mare.

Si la dona no presenta cap problema de fertilitat, la qual cosa queda determinat en les proves prèvies, la tècnica de reproducció assistida aconsellada és la Inseminació Artificial amb semen de Donant. En el cas que es detectés algun problema de fertilitat, pot recórrer a la Fecundació In vitro, novament amb semen de Donant.

La legislació obliga al centre mèdic a mantenir en l’anonimat al donant i a la receptora. Els donants de semen són estrictament seleccionats i sotmesos a rigorosos controls psico-sanitaris.

Sóc una dona menopàusica i vull ser mare...

Per poder aconseguir un embaràs, és necessari que surtin òvuls dels ovaris. Quan els ovaris deixen de funcionar abans del previst, i arriba la menopausa, l’única possibilitat d’aconseguir gestació és usant òvuls (o en defecte d’això embrions) d’una altra dona. Aquesta tècnica de fecundació in vitro amb ovòcits donats ofereix un alt percentatge d’èxit, ja que els òvuls procedeixen de dones joves sense problemes de fertilitat coneguts. No existeixen límits fixats per la legislació quant a l’edat de la dona

Encara que són possibles embarassos en edats tan avançades com els 60 anys, a IMF excepte en casos excepcionals no incloem a dones amb més de 50 anys, ja que augmenten les complicacions gestacionales, fetals, i també perquè ens preocupa que el nounat, sigui criat per una dona amb l’edat, salut i energia suficient per afrontar la importantíssima missió de criar i educar a un fill.

No m'han detectat espermatozoides en l'ejaculat...

Davant un seminograma amb absència d’espermatozoides, l’indicat en primer lloc és confirmar el diagnostico repetint el seminograma, sotmetent la mostra a un centrifugat enèrgic. Si es detecten, es realitza un test de capacitació espermàtica per si fos possible aïllar espermatozoides vius encara que anés en una baixa quantitat, i es congelen.

En qualsevol cas, i de confirmar-se el diagnòstic d’absència d’espermatozoides, el seu uròleg li realitzarà un estudi per determinar les possibles causes; en aquest estudi es realitzaran una sèrie de proves entre les quals s’inclouen un estudi genètic i analítica hormonal. Si tots aquests paràmetres resulten favorables, procedirem a realitzar una biòpsia testicular, amb la finalitat de recuperar espermatozoides del teixit testicular i, si n’hi ha, congelar-los. A partir d’aquest moment podrem intentar la consecució de la gestació mitjançant fecundació in vitro amb microinjecció espermàtica, utilitzant els espermatozoides prèviament congelats.

La meva parella és portadora d'una malaltia hereditària, podríem tenir un fill no portador?

Gràcies al Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP), és possible diferenciar en molts casos, els embrions portadors del defecte, dels sans, seleccionant aquests últims per ser transferits a l’úter, amb el que el nounat estarà lliure de la malaltia.

Me han diagnosticado Varicocele.

El andrólogo valorará su caso. En la mayoría de las ocasiones, no es necesario someterse a intervención quirúrgica, ya que el efecto sobre la mejora en la movilidad y el recuento espermático es dudoso, y con las Técnicas de reproducción asistida, se puede solucionar de forma más efectiva el posible problema de fertilidad que se suele asociar al varicocele. Consulte su caso con una cita y le asesoraremos.

Mi pareja es seropositiva.

¿Las técnicas de reproducción disminuyen el riesgo de contagio a la pareja o a la descendencia en varones seropositivos para enfermedades víricas como la hepatitis y el SIDA?

En varones portadores de enfermedades víricas como la Hepatitis o el HIV, con carga viral positiva en plasma y semen, es posible mediante técnicas de lavado y gradientes negativizar esta carga viral, lo cual se comprueba previamente a la utilización del semen con técnicas de reacción en cadena de Polimerasa (PCR). De esta manera, se elimina de forma casi absoluta el riego de la transmisión de estas enfermedades a la descendencia.

¿Me atenderá siempre el mismo ginecólogo/a?

En el IMF, uno de los principales objetivos es la atención personalizada. La paciente tendrá un médico de referencia que la atenderá habitualmente. Pero deberá tener en cuenta, que debido a que las visitas y controles pueden ser cualquier día de la semana, incluyendo fines de semana y a unos horarios determinados, no siempre será posible coincidir con el mismo ginecólogo

De todas formas debe saber que se realizan sesiones clínicas para llevar el seguimiento de todos los casos por parte del equipo médico al completo.

¿Cuáles son las principales técnicas de reproducción asistida?

Las principales técnicas de Reproducción Asistida son la Inseminación Artificial y la Fecundación In Vitro. Dentro de la Fecundación In Vitro, cabe diferenciar la Fecundación In Vitro convencional y la Microinyección Espermática. Para más información visite nuestra sección de Tratamientos.

¿Qué técnica es mejor, la inseminación artificial o la fecundación in vitro?

Son técnicas distintas y cada una está indicada en determinados casos. La Inseminación Artificial es más sencilla, consiste en depositar, los espermatozoides seleccionados y capacitados en el laboratorio, dentro del útero de la mujer en el momento de la ovulación.

La Fecundación In Vitro es más compleja, porque primero requiere estimulación ovarica, punción de los ovarios para la extracción de los ovocitos de la mujer, que serán fecundados por los espermatozoides en el laboratorio, y después de 2 a 3 días de desarrollo en incubadoras especiales, los embriones resultantes se transferiran al útero, para continuar el proceso natural de embarazo.

Si no me embarazo en el primer ciclo de tratamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a intentarlo?

En el caso de ciclos de insemina artificial, habitualmente los ciclos se hacen consecutivos sin ninguna espera. En los ciclos de FIV depende de la respuesta individual de cada mujer, pero se suele espera 1-2 meses.

¿Cuántas veces puedo intentarlo?

No existe un número específico. Se decidirá por el médico y el paciente con arreglo a las circunstancias personalizadas. Pero en general, al menos deben intentarse 3 ciclos, si la gestación no se produce en este intervalo, se evaluara el cambio de técnica.

¿Son dolorosos estos tratamientos?

No son técnicas especialmente dolorosas, ya que las inyecciones se administran por vía subcutánea con agujas muy finas, con la ventaja adicional de la auto administración por el paciente. Lo más molesto, podría resultar la punción, pero en IMF se realizan siempre con un especialista en anestesia, que la administrara la analgesia necesaria, para que la PUNCIÓN SEA ABSOLUTAMENTE INDOLORA.

¿La punción del ovario requiere ingreso hospitalario?

No se requiere ingreso, y después de terminar la punción tras un breve periodo de observación de 30-60 minutos, la mujer se irá a su domicilio a descansar. No es aconsejable la incorporación al trabajo este mismo día.

¿Cuánto tiempo me llevará todo el proceso?

Desde que comienza la estimulación del ovario, unas dos semanas, pero habitualmente realizamos un periodo de preparación de unos 15-20 días previos al inicio del ciclo.

¿Qué disponibilidad horaria exigen estos tratamientos?

Para Inseminación Artificial:

Durante el ciclo debe acudir a consulta de 3 a 5 veces para realizarse controles. La duración de la consulta suele ser de unos 15-30 minutos. El día de la Inseminación Artificial el marido, si es su caso, debe aportar una muestra de esperma como mínimo 1 hora antes de realizar la técnica. La Inseminación Artificial es un proceso en que no requiere reposo, ni ese día ni los siguientes, por lo que puede trabajar sin ningún problema. No se aconseja realizar esfuerzos violentos. Gracias a la amplitud de nuestro horario puede acudir a las visitas control y a la Inseminación Artificial fuera de su horario de trabajo.

Para Fecundación In Vitro:

En la fase de preparación no hay que hacer controles, pero una vez que se empieza la estimulación, aproximadamente cada 3 días tiene que venir a consulta para control ecográfico. Se realizan una media de 3-7 controles dependiendo de la pauta que se utilice y de la respuesta del ovario. La duración de la consulta suele ser de unos 15-30 minutos. El día de la extracción de óvulos, el marido aporta una muestra de esperma, y la mujer pasa a quirófano durante 30 minutos, estando sedada durante la intervención y pudiendo irse después a su domicilio tranquilamente. A los 2-3 días, la mujer debe volver a la clínica para realizarse la transferencia de los embriones. Se tarda 15 minutos en ello y después se aconseja un periodo de reposo relativo de unas 24-48 horas. Posteriormente, hasta saber si está o no embarazada (15 días aproximadamente) puede trabajar con normalidad.

** Si vive fuera de Madrid, sepa que no es necesario que pase ninguna noche en Madrid. Los controles del ciclo pueden realizarse en nuestro centro o por algún ginecólogo de su provincia que conozca los tratamientos, de forma que exclusivamente se desplazaría a Madrid el día de la extracción de óvulos y el de la transferencia de los embriones.

¿Siempre se extrae un ovocito por cada folículo?

No, depende de cada paciente, pero en general al menos en el 60-70% de los folículos somos capaces de recuperar un óvulo. Nunca hay más de 1 ovocito por folículo.

¿Cuántos óvulos suelen salir y cuántos embriones convendría obtener?

Es importante que sepa que no todos los folículos puncionados tienen necesariamente dentro un óvulo, y que algunos de los óvulos obtenidos no serán aptos para ser fertilizados. El número de óvulos obtenidos, variará dependiendo de cada caso, en ocasiones puede ocurrir que apenas se obtengan óvulos, y en otras en el número de óvulos obtenidos puede ser muy elevado, va a depender de factores como edad, patología y respuesta al tratamiento. La media de óvulos u ovocitos obtenidos es de 5 a 10, y de 3 a 6 embriones en mujeres menores de 35 años. Aunque transfiramos un único embrión al útero, existe posibilidad de embarazo por lo que no debe preocuparse si el número de óvulos obtenidos o el número de embriones fertilizados es bajo.

Llevo todo el proceso fatal, estoy muy nerviosa, ¿qué puedo hacer?

Las técnicas de reproducción asistida, son procesos complejos que condicionan gran número de aspectos de su vida personal y de pareja, pueden aparecer dudas y miedos que cursan paralelos con sentimientos de gran ilusión e impaciencia. IMF, pone a disposición de sus pacientes un servicio de seguimiento y apoyo psicológico que ayudará a prepararse emocionalmente a las pacientes para afrontar el tratamiento de la mejor manera posible, enseñándoles técnicas de relajación y disminución de la ansiedad.

¿Qué riesgos existen?

El riesgo de complicaciones es muy bajo. La medicación hormonal carece de riesgos y efectos secundarios, salvo que se presente el síndrome de hiperestimulación ovárica. Este síndrome, se produce porque la mujer reacciona a los tratamientos produciendo un excesivo número de óvulos, lo que genera ciertas molestias abdominales durante unos días. En estos casos, a veces se recomienda cancelar la medicación para evitar riesgos. De cualquier modo, el porcentaje de casos en los que se produce es bajo y su ginecólogo le irá advirtiendo durante los controles si existe tal riesgo o no. De existir riesgo, se decide si continuar o no con el tratamiento. Si no se continúa, el síndrome no se presentara, con lo que nunca aparecerá el cuadro si la paciente no quiere asumir el riesgo potencial de padecerlo. Para su tranquilidad, en más de 25 años de experiencia en Reproducción Humana Asistida, no hemos tenido ningún caso con consecuencias graves para la paciente, todo lo más unos días de estancia y control en una clínica.

Otro riesgo a mencionar es la posibilidad de embarazo múltiple. En Fecundación In Vitro, si se transfieren 3 embriones, el porcentaje aproximado de embarazos de gemelos es del 10-20% y de trillizos del 1-6%. Si bajo ningún concepto se plantea esa posibilidad, puede reducir voluntariamente el número de embriones a transferir aunque sus posibilidades de embarazo desciendan. Gracias a una creciente eficacia de los procesos de Fecundación In Vitro, el número de embriones que se necesitan transferir es más bajo, y por tanto se detecta una disminución en la frecuencia de embarazos múltiples. En cualquier caso, la pareja decide si poner 1, 2 ó 3 embriones.

Por último existen otro tipo de riesgos, como hemorragias o infecciones, cuya incidencia es extremadamente baja.

Podemos concluir, diciendo que las técnicas de reproducción asistida, son muy seguras, con un índice muy bajo de complicaciones, y la mayor parte de ellas evitables.

¿Se pueden mantener relaciones sexuales después de una FIV?

No existe un periodo fijo, pero recomendamos un periodo de abstinencia de 1 ó 2 semanas. Las contracciones uterinas asociadas con el orgasmo pueden interferir con estadios tempranos de la implantación. Por otra parte el micro trauma que supone la penetración en un ovario sensible e hiperestimulado puede resultar molesto. Además, aumenta el riesgo de infecciones en una vagina con una flora vaginal y unas defensas posiblemente alteradas por todo el procedimiento.

¿Cuánto tiempo después puedo incorporarme a mi actividad habitual?

En IMF, recomendamos un periodo de reposo absoluto de 24-48 horas después de la transferencia embrionaria. Pasado este tiempo, la mujer puede incorporarse a sus actividades habituales, tomándose la vida con calma si es posible. Los deportes y ejercicios violentos, deben ser evitados hasta que diagnostiquemos el embarazo.

¿Por qué no se transfieren todos los embriones obtenidos?

La actual ley de Reproducción Humana Asistida limita a tres el número máximo de embriones a transferir.

Transferir más de tres embriones no garantiza una gestación y sí aumenta el porcentaje de embarazo múltiple.

¿Se pueden seleccionar los embriones que se implantarán con seguridad?

Actualmente no es posible. Lo único que podemos hacer, es seleccionar aquellos embriones que desde un punto de vista morfológico presentan mejor calidad. Si el número de embriones es suficiente y es adecuado para su caso particular, se puede optar por cultivo largo de embriones (blastocistos) o por diagnóstico preimplantacional (DGP) para aumentar las probabilidades de implantación.

¿Qué posibilidades de embarazo me ofrece la FIV?

Dependen en gran medida de la edad de la mujer, y de las causas concurrentes que han determinado la indicación del tratamiento. En general, la media de embarazo por ciclo se encuentra entre el 30-40%, aunque las desviaciones, en función de cada caso, a esta media pueden ir desde el 5% al 70%. La tasa media de embarazo acumulada tras 3 ciclos es de aproximadamente el 75%.

El porcentaje de aborto por ciclo es aproximadamente un 15%. En caso de transferir embriones descongelados, el porcentaje medio de embarazo es de un 20% por cada intento.

¿Cuánto tiempo tardaré en saber si estoy embarazada?

Si usamos determinaciones de Beta HCG en sangre, se puede saber 13 días después de la transferencia. Con test en orina de farmacia, recomendamos esperar 15-16 días, y por ecografía 21-30 días. Si la prueba de embarazo es positiva, está usted embarazada. Debe continuar con la medicación hasta que se cite en la consulta. Allí comprobaremos por ecografía si efectivamente el embarazo está ubicado adecuadamente y si progresa con normalidad. Solemos seguir los controles para tranquilidad nuestra y de la pareja, hasta comprobar si existe latido cardíaco en el feto. Si la prueba resulta negativa, y no le ha bajado una regla completamente normal, contacte con el Centro antes de dejar la medicación.

¿El embarazo y el parto, son iguales que si me hubiera embarazado naturalmente?

Si, aunque existe un porcentaje de aborto algo superior al de la población normal, y existe una mayor incidencia de cesáreas, ya que son embarazos muy deseados y se tiende a sobre valorar el interés fetal.

Si no me embarazo en el primer ciclo de tratamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a intentarlo?

En el caso de ciclos de insemina artificial, habitualmente los ciclos se hacen consecutivos sin ninguna espera. En los ciclos de FIV depende de la respuesta individual de cada mujer, pero se suele espera 1-2 meses.

Me ha vuelto a bajar la regla, ¿merece la pena seguir?

Cada vez que fracasa un tratamiento, se produce una depresión psicológica y una lógica pérdida de confianza en la técnica y en el equipo. Consulte al ginecólogo, él le dirá si su caso tiene mejor o peor pronóstico, si le puede ir mejor cambiar de técnica, de tratamiento, o si debe abandonar. Confíe en los datos que le proporcionamos sobre la efectividad de las técnicas, y sepa que tras varios intentos, la probabilidad acumulada de embarazo aumenta (visite la sección de Nuestros Resultados).