Apoyo psicologico

El desgast emocional (sensació d’impotència, culpa o frustració…) i l’estrès psicològic que pot experimentar un o els dos membres d’una parella durant els tractaments de reproducció assistida, suposa amb freqüència una alteració en l’autoestima personal i en la dinàmica de la pròpia parella que pot arribar a posar en perill l’estabilitat d’aquesta, així com la necessària continuïtat i eficàcia en els tractaments.

L’experiència ens demostra que aquests problemes poden atenuar-se si tots dos membres de la parella s’involucren en el tractament, disposen de la informació necessària sobre el procés i tenen un assessorament psicològic adequat. Per això aIMF hem considerat imprescindible comptar amb un servei de suport psicològic dirigit per una especialista en aquest camp.

Serveis inclosos en el tractament de reproducció assistida:

  • Servei de suport i seguiment psicològic telefònic.

  • Consulta d’orientació psicològica, a fi d’oferir una ajuda durant el procés dels tractaments de reproducció assistida.

  • Tallers grupals temàtics guiat per psicòloga especialitzada.

Altres serveis (no inclosos):

  • Procés de suport psicològic continuat, en aquells casos on la simptomatologia aparegui de forma estable i permanent, generant un malestar psíquic de major significació. Podrà iniciar-se per prescripció de la psicòloga de l’Institut o ser sol·licitat pels pacients.